Uchwały

Nr uchwałysortuj malejąco Data uchwały Tytuł Data dodania
06/15 07/07/2015 Złożenie wniosku do Komisji Inicjatyw Społecznych RM na kwotę 5700 zł z przeznaczeniem otrzymanych pieniędzy na organizację festynu integracyjnego Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko 19/08/2016
06/15 27/11/2015 W sprawie: Wyboru firmy cateringowej do obsługi Wigilii 19/08/2016
07/15 07/07/2015 Opinia dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin- Naruszewicza 19 19/08/2016
07/15 27/11/2015 W sprawie: Przygotowania projektu planu rzeczowo – finansowego Rady Osiedla na 2016r. 19/08/2016
08/15 18/08/2015 Wydanie opinii dla ZBiLK dotyczącej wydzierżawienia gruntu stanowiącego część działki nr 1/6 z obrębu 1001 położonego przy ul. Niemierzyńskiej z przeznaczeniem na istniejące ogrody 19/08/2016
08/16 09/03/2016 W sprawie: Zatwierdzenia korekt wynikających z analizy dokumentacji Zarządu Rady Osiedla 19/08/2016
09/15 18/08/2015 W sprawie: Organizacji w dniu 24.08.2015 wycieczki dla dzieci do schroniska dla zwierząt w Dobrej Szczecińskiej 19/08/2016
10/15 18/08/2015 W sprawie: wstrzymania realizacji projektu budowy placu zabaw przed budynkiem przy ul. Niemcewicza 37 – 40 w celu wykonania zmniejszenia zakresu prac oraz kwoty przewidzianej na ten cel 19/08/2016
11/15 08/09/2015 W sprawie: Przyjęcia rezygnacji Radnej Emilii Bednarskiej z funkcji Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko 19/08/2016
12/15 08/09/2015 W sprawie: Wyboru na Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko radnej Kingi Karbowniczek 19/08/2016