Radni Osiedla

JANKOWSKA
TERESA
PRZEWODNICZĄCA
ZIELIŃSKI
KRZYSZTOF
WICEPRZEWODNICZĄCY
DZIEWULSKI
BOGDAN WITOLD
WICEPRZEWODNICZĄCY
RYBICKA
MIROSŁAWA
SKARBNIK
STELMACH
TOMASZ MARCIN
SEKRETARZ
JABŁOŃSKI
HENRYK
CZŁONEK ZARZĄDU
KRUDOS
HENRYK JÓZEF
CZŁONEK ZARZĄDU
WYSOCKI
LESZEK WŁODZIMIERZ
RADNY
KANTOR
JACEK PIOTR
RADNY
DEC
PIOTR
RADNY
Szumski
Dominik
RADNY
PAWLACZEK
JAN
RADNY
Tucholska
Agnieszka
RADNY
Płachecki
Sebastian
RADNY
STRUGAŁA
MARIAN RYSZARD
RADNY
BUGANIK
URSZULA BARBARA
RADNA
LEWANDOWSKA
MARZENA ELŻBIETA
RADNA
GRZEBYK
ALINA ANNA
RADNA
OSOWSKA
MAŁGORZATA
RADNA
JANKOWSKA
ARLETA AGNIESZKA
RADNA
FALBA
ANNA BARBARA
RADNA