Radni Osiedla

SZCZERSKI
GRZEGORZ REMIGIUSZ
PRZEWODNICZĄCY
DZIEWULSKI
BOGDAN WITOLD
WICEPRZEWODNICZĄCY
JANKOWSKA
TERESA
WICEPRZEWODNICZĄCA
KARBOWNICZEK
KINGA MAŁGORZATA
SKARBNIK
STELMACH
TOMASZ MARCIN
SEKRETARZ
KRUDOS
HENRYK JÓZEF
CZŁONEK ZARZĄDU
JABŁOŃSKI
HENRYK
CZŁONEK ZARZĄDU
PAWLACZEK
JAN
RADNY
STRUGAŁA
MARIAN RYSZARD
RADNY
WYSOCKI
LESZEK WŁODZIMIERZ
RADNY
KANTOR
JACEK PIOTR
RADNY
KRYGIER
WOJCIECH STANISŁAW
RADNY
GRZEBYK
ALINA ANNA
RADNA
OSOWSKA
MAŁGORZATA
RADNA
BEDNARSKA
EMILIA TERESA
RADNA
JANKOWSKA
ARLETA AGNIESZKA
RADNA
FALBA
ANNA BARBARA
RADNA
MYTLEWSKA
ALEKSANDRA
RADNA
RYBICKA
MIROSŁAWA
RADNA
LEWANDOWSKA
MARZENA ELŻBIETA
RADNA
BUGANIK
URSZULA BARBARA
RADNA