Radni Osiedla

JANKOWSKA
TERESA
PRZEWODNICZĄCA
ZIELIŃSKI
KRZYSZTOF
WICEPRZEWODNICZĄCY
RYBICKA
MIROSŁAWA
SKARBNIK
Szumski
Dominik
SEKRETARZ
KRUDOS
HENRYK JÓZEF
CZŁONEK ZARZĄDU
RYBICKI
RYSZARD LESZEK
RADNY
BROŻYŃSKI
BARTOSZ WOJCIECH
RADNY
BIEGUN
ANDRZEJ JÓZEF
RADNY
BIELIŃSKI
GRZEGORZ
RADNY
KOCLEJDA
ELIZA
RADNY
DEC
PIOTR
RADNY
Tucholska
Agnieszka
RADNY
POGORZELSKI
DANIEL
RADNY
KŁOSOWSKA
WANDA BOŻENA
RADNA
LEWANDOWSKA
MARZENA ELŻBIETA
RADNA