w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej gm. nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki 24/26 o pow. ca 100 m2 działkę obręb 3026 w Szczecinie z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę