w sprawie: wydzierżawienie gruntu miejskiego nr 5/19 obręb 3219 przy ul. Of. Oświęcimia na sprzedaż choinek.