w sprawie:upoważnienia dla Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko