w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych i złożenia wniosku w ramach Budżetu Osiedlowego na 2019-2024