w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej gm. nieruchomości stanowiącej działkę 15/6 obręb 1002 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę 15/5 przy ul. Niemierzyńskiej 23