Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj malejąco
03/15 14/07/2015 W sprawie: wstrzymania prac związanych z modernizacją i postawieniem urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Niemcewicza 37-40 19/08/2016
02/15 14/07/2015 W sprawie: Przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta dokumentacji Rady w kadencji 2011 - 2015 19/08/2016
08/15 18/08/2015 Wydanie opinii dla ZBiLK dotyczącej wydzierżawienia gruntu stanowiącego część działki nr 1/6 z obrębu 1001 położonego przy ul. Niemierzyńskiej z przeznaczeniem na istniejące ogrody 19/08/2016
09/15 18/08/2015 W sprawie: Organizacji w dniu 24.08.2015 wycieczki dla dzieci do schroniska dla zwierząt w Dobrej Szczecińskiej 19/08/2016
10/15 18/08/2015 W sprawie: wstrzymania realizacji projektu budowy placu zabaw przed budynkiem przy ul. Niemcewicza 37 – 40 w celu wykonania zmniejszenia zakresu prac oraz kwoty przewidzianej na ten cel 19/08/2016
04/15 01/09/2015 W sprawie: Zgłaszania na piśmie uwag do protokółu. 19/08/2016
14/15 08/09/2015 Przyjęcie do realizacji w ramach 145.000 zł przyznanych na zadanie pn. „Współfinansowanie Rad Osiedli” projektu radnego Wojciecha Krygiera dotyczącego budowy skateparku 19/08/2016
12/15 08/09/2015 W sprawie: Wyboru na Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko radnej Kingi Karbowniczek 19/08/2016
13/15 08/09/2015 W sprawie: Przeznaczenia dodatkowej kwoty w wysokości do 4.500 zł na Festyn Integracyjny „ Pożegnanie lata” 19/08/2016
11/15 08/09/2015 W sprawie: Przyjęcia rezygnacji Radnej Emilii Bednarskiej z funkcji Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko 19/08/2016