Protokół nr 5/2019 z posiedzenia Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko z 16 grudnia 2019r.