Protokół nr 2/2019 z posiedzenia Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko z dnia 26 czerwca 2019r