Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko-Niemierzyńska 3" - do uzgodnienia