Zebranie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
Protokół Nr 09/2015
Data posiedzenia: 
piątek, 27 Listopad, 2015

 Protokół Nr 09/2015

z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko

z dnia 27.11.2015

 

 

1.       Otwarcie Zebrania.

2.       Sprawdzenie Quorum.

3.       Przyjęcie protokółu nr 08/2015 z dnia 17.11.2015r.

4.       Informacja o stanie przygotowań do imprezy „ Sobota z Mikołajem – Rada Osiedla Niebuszewo-Bolinko”.

5.       Wigilia – Uchwała o wyborze miejsca organizacji uroczystości.

6.       Organizacja Wigilii Bożego Narodzenia – omówienie zakresu obowiązków.

7.       Plan rzeczowo - finansowy Rady Osiedla na 2016 rok.

8.       Budżet Rady Miasta na 2016 rok - opinia.

9.       Informacja o stanie budżetu Rady Osiedla za 2015 rok.

10.   Szkolenie dla członków Zarządu RO w Urzędzie Miasta.

11.   Wyznaczenie terminu posiedzenia Rady Osiedla .

 

Ad.1  

Zebranie otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Osiedla.

Ad.2 

 Obecnych 5 osób zgodnie z listą obecności zał. nr 1.

Ad.3  

       Za    5 osób      Przeciw   0 osób         Wstrzymało się   0 osób.

Protokół został przyjęty.

Ad. 4 

 Omówiono przygotowania do imprezy „Sobota z Mikołajem Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko”. Promocja Rady Osiedla w formie częstowania cukierkami z nadrukiem Logo RO.

Podpisano umowy z trzema osobami, które będą w strojach Mikołajów rozdawać cukierki na terenie  naszego osiedla.

Zamówiono również worki z logo RO dla Mikołajów.

Organizacja Imprezy:

- baner, worki odpowiedzialny Henryk Krudos – w tym zlecenie na wykonanie Roll up 1 sztuka , worki mikołajowe 3 sztuki z logo Ro wraz z uszyciem.

- stroje dla Mikołajów 3 sztuki – zamówienie Henryk Krudos.

- Dobosz cukierki krówki – Marzena Lewandowska . Wersja graficzna Henryk Krudos.

Zaplanowano 30 kg cukierków do których należy zamówić papierki w ilości na 50 kg z uwagi na cenę zależną od ilości zamówienia. Pozostałe papierki do wykorzystania na kolejną imprezę.  

- Umowy zlecenia ze Studentami i Urzędem Miasta- odpowiedzialna Alina Grzebyk.

- Wojciech Krygier odpowiedzialny za wyszukanie osób, które będą jako Mikołaje wraz z członkami Rady Osiedla rozdawać cukierki i słodycze.

- harmonogram imprezy z podziałem na poszczególne godziny „ Sobota z Mikołajem Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko” w dniu 05.12.2015 w godzinach 11.00 – 16.00.

Zbiórka w RO o godzinie 9.30 odpowiedzialny Jacek Kantor. Mail do wszystkich członków RO zainteresowanych udziałem w akcji.

- rejonizacja, podział osiedla na 3 rejony. Rozdawać będziemy cukierki oraz ulotki informujące mieszkańców o dyżurach w Radzie Osiedla oraz o działalności RO, a także gadżety z Urzędu Miasta.

Ad. 5  

W związku z organizacją Wigilii  „ Spotkanie Pokoleń” zebrano oferty w celu podjęcia decyzji gdzie i w jakim czasie odbędzie się uroczystość.

Oferty : „ Pod Aniołem”, Bar „Niebko”, i Wigilia z cateringiem w Gimnazjum numer 2 w Szczecinie.
 

 W wyniku głosowania podjęto Uchwałę nr 05/15 o  organizacji Wigilii  w Gimnazjum nr 2 z cateringiem.

Głosowało 5 osób     Za   5 osób    Przeciw    0 osób      Wstrzymało się    0 osób

Uchwała nr 05/15 została podjęta.

Otrzymaliśmy oferty firm cateringowych: Remedium, Happy Tree, Ceremonia oraz Obiadek.pl.

Po podjęciu uchwały związanej z miejscem zorganizowania uroczystości Zarząd  przegłosował Uchwałę nr 06/15 o wyborze firmy cateringowej REMEDIUM  spośród 4 ofert.

Głosowało 5 osób     Za   5 osób    Przeciw    0 osób      Wstrzymało się    0 osób

Uchwała nr 06/15 została podjęta.

Ad. 6

Wyznaczono  Członków Zarządu odpowiedzialnych za organizację uroczystości podczas której zgodnie z ustaleniami młodzież przygotuje „Jasełka”.

Uroczystość zaplanowano na  dzień 15.12.2015 w godzinach 17.00-20.00.

Omówiono i ustalono zapisy na Wigilię oraz Zaproszenia dla Gości. Z uwagi na brak listy w RO z poprzednich lat podzielono zadania w celu poinformowania mieszkańców osiedla:

Sklepy i DPS – Alina Grzebyk, Caritas –Marzena Lewandowska, plakat z ogłoszeniem o Wigilii - Henryk Krudos( wersja graficzna  do wydrukowania ).

Uroczystość zaplanowano na około 60 osób + około 15-20 Gości oraz 20 członków Rady Osiedla.

Zaproszenia zrobimy we własnym zakresie w RO.

Ad. 7 

 W związku z otrzymanym pismem z Urzędu Miasta w sprawie przygotowania do 10.12.2015 Budżetu RO na 2016 rok Zarząd przygotował projekt planu rzeczowo – finansowego  na 2016 r.

Głosowało 5 osób     Za   5 osób    Przeciw    0 osób      Wstrzymało się    0 osób

Uchwała nr 07/15 została podjęta.

 

Ad. 8 

W związku z posiedzeniem Rady Miasta , Rady Osiedli  zobowiązane są do wydania opinii i ewentualnych wniosków w sprawie Budżetu Miasta na 2016 rok.

Omówiono szczególnie te kwestie z budżetu Miasta, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców.

 

Ad. 9

 

Zarząd RO zapoznał się z rozliczeniem z budżetu RO . Na podstawie rozliczenia omówiono jakimi kwotami Rada dysponuje i na jakie cele należałoby przeznaczyć pozostałą kwotę pieniędzy.

Przygotowano rozliczenie i plan wydatków na posiedzenie Rady Osiedla.

Ad. 10 

Przewodniczący poinformował o szkoleniu, które Urząd Miasta zaplanował dla członków Zarządów Rad Osiedli w dniu 01.12.2015 w Sali Sesyjnej Rady Miasta o godzinie 16.00.

Ad.11

 Ustalono termin posiedzenia Rady Osiedla na dzień 08.12.2015 we wtorek,

 na godzinę 18.00 z uwagi na wytyczne otrzymane z Urzędu Miasta.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Protokółowała:

Marzena Lewandowska