Zebranie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
-
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 12 Październik, 2015

z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko

 

     z dnia 12.10.2015

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko, wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

1.      Przedstawienie porządku zebrania.

2.      Sprawdzenie quorum.

3.      Przyjęcie protokołu nr 06/2015 z posiedzenia Zarządu RO

4.      Ustalenie terminu zebrania Rady Osiedla.

5.      Dyskusja na temat modernizacji placu zabaw przy ul. Niemcewicza 37-40, propozycje ważnych kwestii do omówienia na zebraniu Rady Osiedla.

6.      Omówienie bieżących spraw Rady Osiedla.

7.      Sprawy organizacyjne.

8.      Zakończenie zebrania Zarządu Rady Osiedla.

 

Ad. 1. Przedstawienie porządku zebrania.

Ad.2. Sprawdzenie quorum. Osób obecnych 7.  Stwierdzono prawomocność zebrania.

Ad.3. Przyjęcie protokołu nr 06/2015 z posiedzenia Zarządu RO.

 Ad.4. Ustalenie terminu zebrania Rady Osiedla na dzień 20.10.2015r. godz.17.30.

Ad.5.Dyskusja na temat modernizacji placu zabaw przy ul. Niemcewicza 37-40, propozycje do omówienia na zebraniu RO.

a)      Wysłuchanie propozycji Radnych w jakiej formie ostatecznie widzą modernizację placu zabaw,

b)      Radny Henryk Krudos stwierdza, że wszyscy Radni są za tym, aby przeprowadzić modernizację, kwestią do ustalenia jest ile ma to kosztować. Mieszkańcy mają obawy, że im się coś zabiera, nie jest to absolutnie zamiarem Radnych, trzeba jedynie rozpatrzyć, czy koszt nie jest za wysoki jak na tak mały plac oraz czy teren spełnia wymogi dla takich obiektów. Członkowie  Zarządu popierają tę wypowiedź.

c)      Plac nie powinien być zamykany, ponieważ ma być placem ogólnodostępnym dla Mieszkańców całego Osiedla.

d)      W związku z konsultacjami społecznymi, które odbyły się dnia 28.09.2015r. na najbliższym zebraniu zostanie poddana pod głosowanie uchwała dotycząca decyzji o modernizacji placu zabaw

.Ad.6. Omówienie bieżących spraw Rady Osiedla:

a)      Dyskusja na temat prac przeprowadzanych na terenie Skweru im. Ryszarda Kuklińskiego, Przewodniczący informuje, że zwróci się z pismem do Urzędu Miejskiego w tej sprawie.

b)      Omówienie propozycji wycieczki lub innych imprez integracyjnych dla Mieszkańców Osiedla, dyskusja.

c)      Omówienie pisma jakie wpłynęło do Rady z Biura ds. Miasta w sprawie propozycji nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie RO ( 3 dni w tygodniu w godz. porannych, 2 dni w tygodniu w godz. popołudniowych ), Członkowie Zarządu wstępnie ustalili iż istnieje potrzeba zmiany zamków w drzwiach, podłączenia dodatkowego telefonu, zakupu dodatkowego komputera, faksu i innych w celu wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych dla dzielnicowych, a które mogłyby również  służyć  jako biura dla prawników.

d)      Wniosek Radnego  Henryk Krudosa w sprawie spotkań Seniorów odbywających się w siedzibie Rady Osiedla, aby umieścić na terenie Osiedla ogłoszenia o tychże spotkaniach, tak, aby większa ilość osób zainteresowanych mogła korzystać z nich korzystać.

Ad.7. Sprawy organizacyjne.

a)      Podsumowanie Festynu Integracyjnego, podziękowania od Przewodniczącego dla wszystkich za włożoną pracę.

b)      Wniosek Radnego Henryka Krudosa aby następnym razem podczas organizacji festynu lub wycieczki każdemu z Radnych przydzielić określony teren gdzie będzie odpowiedzialny za informowanie Mieszkańców na przykład wieszając plakaty.

Ad. 8. Zakończenie zebrania.

 

 

 

 

Protokołowała:

Kinga Karbowniczek