Zebranie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
Protokół Nr 06/2015
Data posiedzenia: 
wtorek, 15 Wrzesień, 2015

Protokół  Nr 06/2015 

 z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko

z dnia 15.09.2015

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko, wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

1.      Przedstawienie porządku zebrania.

2.      Sprawdzenie qorum.

3.      Przyjęcie protokołu nr 05/2015 z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla.

4.      Informacje Przewodniczącego o bieżącym funkcjonowaniu Rady Osiedla

5.      Omówienie Festynu Integracyjnego „Pożegnanie lata”

6.      Zakończenie zebrania.

Ad.1. Przedstawienie porządku zebrania.

Ad.2. Sprawdzenie quorum. Osób obecnych 7. Stwierdzono prawomocność posiedzenia Zarzadu.

Ad.3. Przyjęcie protokołu nr 05/2015  z poprzedniego posiedzenia Zarządu RO

Ad.4. Informacje Przewodniczącego o bieżącym funkcjonowaniu Rady Osiedla

a)      Przewodniczacy informuje o złożeniu wniosku Radnego Wojciecha Krygiera do WGN dotyczącego projektu skateparku przy Gimnazjum nr 2.

b)      Dyskusja w sprawie placu zabaw ul. Niemcewicza 37-40.

c)      Przewodniczący informuje, że rozmawiał w sprawie ławek przy ul. Heleny i Reja z WGN, został poinformowany, że dojdzie do spotkania między WGN i ZUK na temat ławek.  Kosztorys został wysłany. Wstępnie w przyszłym roku ma ruszyć projekt.

d)      Omówienie korespondencji jaka wpłynęła do Rady Osiedla

.Ad.5.Omówienie Festynu Integracyjnego „Pożegnanie lata”

a)      Harmonogram – Radna odpowiedzialna za organizację festynu – Marzena Lewandowska.

b)      Decyzja w sprawie zamknięcia listy propozycji do festynu.

c)      Omówienie zakupów na festyn – osoby odpowiedzialne za zakupy: Radna Alina Grzebyk Radna Marzena Lewandowska, Radna Anna Falba, Radna Kinga Karbowniczek, Radny Wojciech Krygier.

d)      Omówienie listy gości

e)      Omówienie wyglądu i treści plakatu na festyn – osoba odpowiedzialna za plakat: Radny Henryk Krudos

f)       Omówienie treści zaproszeń na festyn – osoba odpowiedzialna za zaproszenia: Radna Małgorzata Osowska napisanie i wysłanie, Radny Wojciech Krygier – rozniesienie osobiście.

7.      Zakończenie zabrania.

 

Protokołowała:

Kinga Karbowniczek