Zebranie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
Protokół Nr 04/2015
Data posiedzenia: 
piątek, 17 Lipiec, 2015

Protokół Nr 04/2015

z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko                                    

Z dnia 17.07.2015

 

 

1.       Otwarcie zebrania.

2.       Sprawdzenie quorum.

3.       Przyjęcie protokółu nr 03/2015 z dnia 14.07.2015r.

4.       Dyskusja na temat finansów poprzedniej Rady Osiedla: brak sprawozdania finansowego, dokumentacja szczątkowa. Urząd Miasta ma przedstawić wszystkie faktury. Rozmowa o pilnej potrzebie finansowego uregulowania, obecna Rada Osiedla nie ma wiedzy na temat budżetu i pieniędzy poprzedniej Rady Osiedla. Przewodniczący wystąpił pisemnie do Urzędu Miasta o dokumenty finansowe i uchwały poprzedniej Rady Osiedla.

5.       Rozplanowanie dodatkowych środków  z KIS-u na  zorganizowanie festynu na placu Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 41.

6.       Rozmowa na temat zorganizowania atrakcji na Festyn „Pożegnanie Lata”

7.       Skatepark na terenie ogródków przy Gimnazjum nr 2

8.       Propozycja zakupów na potrzeby Rady Osiedla.

9.       Pismo z Urzędu Miasta w sprawie wytypowania 2 osób  do Komisji Wyborczej na 6 września 2015r, jedna osoba jako członek a druga osoba informatyk. Termin składania propozycji do końca lipca 2015r.

10.    Zakończenie

Ad. 2   

Obecnych 6 osób zgodnie z listą obecności zał. nr 1.

Ad. 3

Za 6 głosów       Przeciw 0      Wstrzymujących 0

Protokół został przyjęty.

Ad. 4    Brak sprawozdania finansowego, dokumentacja szczątkowa. Urząd Miasta ma przedstawić wszystkie faktury.      Rozmowa o pilnej potrzebie finansowego uregulowania, obecna Rada Osiedla nie ma wiedzy na temat budżetu i pieniędzy poprzedniej Rady Osiedla. Przewodniczący wystąpił pisemnie do Urzędu Miasta o dokumenty finansowe i uchwały poprzedniej Rady Osiedla.

Ad. 5     

Wniosek do Komisji Inicjatyw Społecznych złożono zgodnie z wytycznymi. Zaproponowane kwoty pozwolą na organizację festynu z wieloma atrakcjami. Wystąpiliśmy o kwotę 5 700,00.

 

Ad. 6     

Omówienie podziału obowiązków w związku z organizacją Festynu „Pożegnanie Lata” . Członkowie zarządu zobowiązali się do zebrania ofert w poszczególnych punktach:

zabawek dmuchanych dla dzieci ,

konkursów,

 nagród,

 balonów  itp. a także

gastronomi,

koszulek dla członków Rady Osiedla.

Propozycja zatrudnienia osoby do prowadzenia imprezy.

Ad. 7

 Skatepark – omówiono możliwość inwestycji na terenie naszego Osiedla . Biorąc pod uwagę wiele ciekawych propozycji złożonych do Budżetu Obywatelskiego zastanawialiśmy się, jakie rodzaju inwestycja jest potrzebna dla integracji  mieszkańców – w tym przypadku młodzieży. Mamy place zabaw, ale mało jest miejsc gdzie młodzież mogłaby się spotykać, dbając o kondycję fizyczną. Członkowie zarządu zapoznali się z projektem Wojciecha Krygiera. Propozycja zostanie złożona na posiedzeniu Rady Osiedla.

Ad. 8

 Propozycja zakupów na potrzeby Rady Osiedla czyli: wody , ciastek , paluszków  na następne zebrania Rady Osiedla, której domagali się członkowie RO na zebraniu.

Ad. 9     

Zgodnie z otrzymanym pismem wyznaczono Pana Jacka Kantora- Przewodniczącego RO na Gospodarza w Komisji Wyborczej w dniu 06 września 2015 – Wybory Prezydenckie. Informatyka wyznaczy Przewodniczący po uzgodnieniu z kandydatami do tej funkcji.

Ad. 10

 Zakończenie zebrania.

 

 

 

Protokółowała

Marzena Lewandowska