Zebranie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
Protokół Nr 01/2015
Data posiedzenia: 
czwartek, 28 Maj, 2015

Protokół Nr 01/2015

z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko

z dnia 28.05.2015

 

 

1.       Otwarcie obrad.

2.        Sprawdzenie Quorum.

3.       Przewodniczący –Kantor Jacek

Wice- przewodniczący – Lewandowska Marzena

Wice –przewodniczący- Krygier Wojciech

Sekretarz – Bednarska Emilia

Skarbnik – Grzebyk Alina

4.       Dostęp do konta internetowego , poczty elektronicznej (hasło dostępne będzie znane tylko przewodniczącym).

5.       Uruchomienie strony internetowej.

6.       Informacja o legitymacjach dla Radnych..

7.       Potwierdzenie przybycia na 02-06-2015 na godz. 12.00 Aliny Grzebyk, Jacka  Kantor, Wojciecha Krygiera, Emilii Bednarskiej, na inwentaryzacje i odbiór obiektów.

8.       Udostępnienie lokalu Rady osiedla do celów społecznych.

9.       Przedstawienie pomysłów na komisje doraźne .

10.   Omówienie kwestii sprzątania lokalu Rady Osiedla. Propozycja zatrudnienia sprzątaczki lub sprzątania przez radnych.

11.   Omówienie spotkania Rady Osiedla 09-06-2015 inauguracja, dyżury i sprawy do załatwienia.

12.   Obowiązki Rady Osiedla bieżące sprawy.

13.   Omówienie wydatków budżetu Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko na dz. 21-05-2015.

14.   Pozyskiwanie funduszów dla Rady Osiedla.

15.   Ramowe sprawy-festyny, wycieczki dla dzieci, grzybobranie, zmiana miejsca na organizowanie  festynów.

16.   Tablica z informacjami na temat Osiedla Niebuszewo.

17.   Omówienie wizyty księdza proboszcza z parafii Najświętszego Zbawiciela w sprawie remontu schodów do kościoła.

18.   Wytypowanie delegacji na pożegnanie dzielnicowego : Lewandowska Marzena, Kantor Jacek, Grzebyk Alina.

19.   Wniosek mieszkańca w sprawie śmietników na ul. Orzeszkowej.

20.   Zamknięcie obrad.

 

Protokołowała Emilia Bednarska.