Zebranie Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
PROTOKÓŁ nr 09/2016
Data posiedzenia: 
wtorek, 15 Marzec, 2016

PROTOKÓŁ  nr 09/2016

z posiedzenia Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko

 z dnia 15.03.2016 r.

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko wg listy obecności, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Zebranie prowadzi Przewodniczący Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko Jacek Kantor wg następującego porządku obrad:

 

1. Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

2. Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 08/2016 z dnia 17.02.2016r.              

3. Wniosek do KIS.

4. Podjęcie uchwały o rezygnacji z zadań remontu schodów i dostawiania ławek na pl. przy     

    ul. Naruszewicza  i Heleny.

5. Opinia dotycząca postawienia przyczepy gastronomicznej.

6. Wybór kandydatów do prac nad Statutem – WGKiOŚ.

7. Przedstawienie projektów imprez na 2016.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1

Przewodniczący stwierdził brak quorum.

Ad. 2

Z powodu braku quorum nie można zatwierdzić protokołu nr 08.02.2016 z dnia 17.02.2016.

Ad.3

Omówienie propozycji wniosków do KIS. Jedną z propozycji jest wykonanie części ogrodzenia wraz z bramą lub doposażenie placu zabaw  przy ul.Asnyka i Kadłubka.

Ad. 4

Brak quorum.

Ad. 5

Brak quorum..

Ad. 6

Przewodniczący odczytał pismo z WGKiOŚ w sprawie rozpoczęcia prac nad zmianą statutu podaniem z RO radnych którzy by chcieli brać udział w tych pracach. Zgłosili się Wojciech Krugier i Henryk Krudos.

Ad. 7

Omówienie imprezy pod nazwą „Czyszczenie szafy”. Organizacja 04.04.2016 w DK „Wspólny Dom” przy ul. Św. Marcina 2.

Ad. 8

Brak.

Ad. 9

Zakończenie zebrania.

 

 

 

 

 

Protokołowała:

Marzena Lewandowska