Zebranie Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
PROTOKÓŁ nr 05/2015
Data posiedzenia: 
piątek, 23 Październik, 2015

PROTOKÓŁ  nr 05/2015

z posiedzenia Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko

w dniu 23.10.2015 r.

 

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko wg listy obecności, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Zebranie prowadzi Przewodniczący Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko Jacek Kantor.

Porządek zebrania:

1.      Przedstawienie porządku zebrania.

2.      Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

3.      Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 04/2015 z dnia 08.09.2015r

4.      Opinia dla WGN o zbyciu przez miasto nieruchomości.

5.      Opinia pawilon Asprod przy ul. Asnyka.

6.      Wyjazd integracyjny (grzybobranie lub inne propozycje)

7.       Podjęcie decyzji o placu zabaw przy ul. Niemcewicza 37-40.

8.       Omówienie festynu.

9.       Wolne wnioski.

10.  Zakończenie zebrania.

 

Godz. 17.40 – Radna Teresa Jankowska wraz z Radnym Bogdanem Dziewulskim przekazali na ręce Przewodniczącego wniosek podpisany przez siedmiu  Radnych w sprawie zwołania zebrania w trybie pilnym w dniu 27.10.2015r. o godz. 18.00, po czym opuścili siedzibę Rady Osiedla nie uczestnicząc w zebraniu.

Ad.1. a)  Godz. 18.00  Przedstawienie porządku zebrania.

Ad.2.  Godz. 18.05Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

Osób obecnych: 10 ( wg. listy obecności ), nie stwierdzono prawomocności zebrania. W związku ze złożonym wnioskiem, oraz zgodnie ze Statutem Rady Osiedla, który mówi, iż Radni mają prawo zwołać zebranie w ciągu 7 dni Przewodniczący ustalił kolejny termin zebrania na dzień 30.10.2015r. godz. 18.00

Ad10. Godz. 18.30 Zakończenie zebrania.

 

Protokołowała:

Kinga Karbowniczek