Zawiadomienie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko-Niemierzyńska 4"