Złożenie wniosku do Komisji Inicjatyw Społecznych RM na kwotę 5700 zł z przeznaczeniem otrzymanych pieniędzy na organizację festynu integracyjnego Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko

UCHWAŁA 06/15

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 07.07.2015

 

 

 

W sprawie: Złożenia wniosku do Komisji  Inicjatyw  Społecznych RM na kwotę 5700 zł z przeznaczeniem otrzymanych pieniędzy na organizację festynu integracyjnego Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko na boisku przy szkołach GIM 2 i SP 41.

Na podstawie § 7 pkt. 3 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Złożyć wniosek do Komisji  Inicjatyw  Społecznych RM na kwotę 5700 zł z przeznaczeniem otrzymanych pieniędzy na organizację festynu integracyjnego Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko na boisku przy szkołach GIM 2 i SP 41.

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało 15 osób.

Ilość głosów :

Za 14 -  głosów   Przeciw - 0 głosów   Wstrzymujących - 1 głosów

3. Uchwała została podjęta.

 

 

      ………………………………………….                                            …………………………………..

                 Skarbnik Rady                                                         Przewodniczący Rady

                      Osiedla    Osiedla           

Nr uchwały: 
06/15
Data uchwały: 
07/07/2015
Kadencja: 
2015-2019