Wyrażenie zgody na zbycie w drodze bez przetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 15/11 z obrębu geodezyjnego 3205 Szczecin – Nad Odrą

UCHWAŁA 02/15

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 09.06.2015

 

 

 

W sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie w drodze bez przetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 15/11 z obrębu geodezyjnego 3205 Szczecin – Nad Odrą, położonej w Szczecinie przy ul. Dembowskiego, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległej stanowiącej działki nr 11/2, nr 11/3, nr 11/4, nr 12/1 i nr 15/13 8/21 z obrębu geodezyjnego 3025 Szczecin –Nad Odrą ,położonej w Szczecinie przy ul Dembowskiego i Dembowskiego 6.

 

Na podstawie § 7 pkt. 6i Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Wydać pozytywną opinie na bez przetargowe zbycie gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 15/11 z obrębu geodezyjnego 3205 Szczecin – Nad Odrą, położonej w Szczecinie przy ul. Dembowskiego, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działki nr 11/2, nr 11/3, nr 12/1 i nr 15/13, 8/21 z obrębu geodezyjnego 3025 Szczecin – Nad Odrą położonej w Szczecinie przy ul. Dembowskiego i Dembowskiego 6.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało 15 osób.

Ilość głosów :

Za 15 -  głosów   Przeciw - 0 głosów   Wstrzymujących - 0 głosów

3. Uchwała została podjęta.

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

Nr uchwały: 
02/15
Data uchwały: 
09/06/2015
Kadencja: 
2015-2019