Wydanie pozytywnej opinii na wydzierżawienie gruntu położonego w Szczecinie przy ul. Św. Łukasza znajdującego się na działce nr 8/36 dla pani Agaty Lepczyńskiej na działalność handlowo - usługową

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 09.06.2015

 

 

 

W sprawie: Wydania pozytywnej opinii na wydzierżawienie gruntu położonego w Szczecinie przy ul. Św. Łukasza znajdującego się na działce nr 8/36 dla pani Agaty Lepczyńskiej na działalność handlowo - usługową.

 

Na podstawie § 7 pkt. 6d Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Wydać pozytywną opinię na wydzierżawienie gruntu położonego w Szczecinie przy ul. Św. Łukasza znajdującego się na działce nr 8/36 dla pani Agaty Lepczyńskiej na działalność handlowo - usługową.

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało 15 osób.

Ilość głosów :

Za 2 -  głosów   Przeciw - 11 głosów   Wstrzymujących - 2 głosów

3. Uchwała nie została podjęta.

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

Nr uchwały: 
04/15
Data uchwały: 
09/06/2015
Kadencja: 
2015-2019