Wydanie pozytywnej opinii na budowę parterowego lokalu usługowego wraz z parkingiem na części działki geodezyjnej nr 8/36 przy ulicy św Łukasza

UCHWAŁA 03/15

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 09.06.2015

 

 

 

W sprawie: Wydania pozytywnej opinii na budowę  parterowego lokalu usługowego wraz z parkingiem na części działki geodezyjnej nr 8/36 przy ulicy św Łukasza,

Na podstawie § 7 pkt. 6d Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Wydać pozytywną opinię na budowę parterowego lokalu usługowego wraz z parkingiem na części działki geodezyjnej nr 8/36 przy ulicy św Łukasza, dla Pana Marcina Pilimana ul. Jarogniewa 30 71-664 Szczecin 

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało 15 osób.

Ilość głosów :

Za 10 -  głosów   Przeciw - 1 głosów   Wstrzymujących - 4 głosów

3. Uchwała została podjęta.

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

Nr uchwały: 
03/15
Data uchwały: 
09/06/2015
Kadencja: 
2015-2019