Wydanie opinii na temat możliwości wydzierżawienia działki ewid. Nr 15/10 obr. 3205 o pow. 261 m2, na potrzeby stacji redukcyjnej gazu oraz części działki ewid. 15/30 obr. 3205

UCHWAŁA 18/15

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 08/12/2015

 

 

 

W sprawie: Wydania opinii na temat możliwości wydzierżawienia działki ewid. Nr 15/10 obr. 3205 o pow. 261 m2, na potrzeby stacji redukcyjnej gazu oraz części działki ewid. 15/30 obr. 3205 na potrzeby okresowego dojazdu pojazdu serwisowego do stacji pas drogowy o szer. 2,5 m) od 2017 roku.

 

Na podstawie § 7 pkt. 6i Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Wydać pozytywna opinięna temat możliwości wydzierżawienia działki ewid. Nr 15/10 obr. 3205 o pow. 261 m2, na potrzeby stacji redukcyjnej gazu oraz części działki ewid. 15/30 obr. 3205 na potrzeby okresowego dojazdu pojazdu serwisowego do stacji pas drogowy o szer. 2,5 m) od 2017 roku.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało 13 osób.

Ilość głosów :

Za 13 -  głosów   Przeciw – 0 głosy   Wstrzymujących - 0 głosów

Uchwała została podjęta.

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

Nr uchwały: 
18/15
Data uchwały: 
08/12/2015
Kadencja: 
2015-2019