Wydanie opinii dla ZBiLK dotyczącej wydzierżawienia gruntu stanowiącego część działki nr 1/6 z obrębu 1001 położonego przy ul. Niemierzyńskiej z przeznaczeniem na istniejące ogrody

UCHWAŁA 08/15

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 18.08.2015

 

 

 

W sprawie: Wydania opinii dla ZBiLK dotyczącej wydzierżawienia gruntu stanowiącego część działki nr 1/6 z obrębu 1001 położonego przy ul. Niemierzyńskiej z przeznaczeniem na  istniejące ogrody .

 

Na podstawie § 7 pkt. 6d Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Wydać pozytywną opinię dla  ZBiLK dotyczącej wydzierżawienia gruntu stanowiącego część działki nr 1/6 z obrębu 1001 położonego przy ul. Niemierzyńskiej z przeznaczeniem na  istniejące ogrody .

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało 18 osób.

Ilość głosów :

Za 17 -  głosów   Przeciw - 0 głosów   Wstrzymujących - 1 głosów

3. Uchwała została podjęta.

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

Nr uchwały: 
08/15
Data uchwały: 
18/08/2015
Kadencja: 
2015-2019