Wydanie opinii dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości inwestycyjnej, położonej w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej

UCHWAŁA 16/15

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 10.11.2015

 

 

 

W sprawie: Wydania opinii  dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości inwestycyjnej, położonej w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 3,4, oznaczonej nr działki 4/3 o powierzchni 0,0779 ha z obrębu ewidencyjnego 1010 z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne.

 

 

Na podstawie § 7 pkt. 6i Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Wydać pozytywną opinię dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości inwestycyjnej, położonej w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 3,4, oznaczonej nr działki 4/3 o powierzchni 0,0779 ha z obrębu ewidencyjnego 1010 z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało 11  osób.

Ilość 0 głosów :

Za 11 -  głosów   Przeciw - 0 głosów   Wstrzymujących - 0 głosów

 Uchwała została podjęta.

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

Nr uchwały: 
16/15
Data uchwały: 
10/11/2015
Kadencja: 
2015-2019