Wycofania uchwały nr 60/2016 z dn. 14.11.16 przeznaczenia kwoty 160 tys. zł z puli współfinansowania rad osiedli na 2016 rok na "Modernizację ul. Dembowskiego wraz z miejscami postojowymi"