Wniosku do KIS o dofinansowanie kwotą 6 000,00 zł festynu integracyjnego dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz mieszkańców osiedla pn. „Powitanie Lata”

UCHWAŁA 29/16

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 22.03.2016

 

 

 

W sprawie: Wniosku do KIS o dofinansowanie kwotą 6 000,00 zł  festynu integracyjnego dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz mieszkańców osiedla pn. „Powitanie Lata” organizowanego na terenie przy szkołach Gimnazjum 2 oraz SP 41.

 

Na podstawie § 7 pkt. 3 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Złożyć wniosek do KIS aby przeznaczyć kwotę 6 000,00 zł na organizację festynu integracyjnego dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz mieszkańców osiedla pn. „Powitanie Lata” na terenie  Gimnazjum 2 oraz SP 41.

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

Głosowało  osób 11.

Ilość głosów :

Za  -  11 głosów   Przeciw –  0 głosów   Wstrzymujących -  0 głosów

 §4. Uchwała została podjęta.

 

 

    …………………………………                                                              …………………………………..

           Skarbnik Rady                                                               Przewodniczący Rady

               Osiedla                                                                                 Osiedla

 

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia Uchwały RO aby złożyć wniosek do KIS.

Nr uchwały: 
29/16
Data uchwały: 
22/03/2016
Kadencja: 
2015-2019