W sprawie: Zatwierdzenia korekt wynikających z analizy dokumentacji Zarządu Rady Osiedla

UCHWAŁA 08/16

ZARZĄDU RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 09.03.2016

 

 

 

W sprawie: Zatwierdzenia korekt wynikających z analizy dokumentacji Zarządu Rady Osiedla.

 

Na podstawie § 19 pkt. 4 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Zarząd Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Zarząd zatwierdza korekty wynikające z analizy dotychczasowej dokumentacji Zarządu.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi.

 

 

Głosowało 6 osób.

Ilość głosów :

Za 6 -  głosów   Przeciw – 0 głosów   Wstrzymujących - 0 głosów

§4. Uchwała została podjęta.

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

 

 

Uzasadnienie:

W związku z  trzykrotną zmianą na funkcji Sekretarza rady Osiedla wystąpiła potrzeba formalnego  ujednolicenia oraz uzupełnienia dokumentacji Zarządu.

Nr uchwały: 
08/16
Data uchwały: 
09/03/2016
Kadencja: 
2015-2019