W sprawie wydania opinii na postawienie przyczepy gastronomicznej