W sprawie: Wyboru na Skarbnika Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko radnego Jana Pawlaczka

UCHWAŁA 24/16

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 17.02.2016

 

 

 

W sprawie: Wyboru na Skarbnika Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko radnego Jana Pawlaczka.

 

Na podstawie § 22 pkt. 4 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Wybrać na Skarbnika Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko Radnego Jana Pawlaczka.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało 18 osób. 2 Karty nieważne.

Ilość głosów :

Za 12 -  głosów   Przeciw – 3 głosy   Wstrzymujących - 1 głos

3. Uchwała została podjęta.

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

 

 

Uzasadnienie:

W związku z rezygnacją poprzedniego Skarbnika nastąpił statutowy wymóg uzupełnienia Zarządu o tę funkcję. 

Nr uchwały: 
24/16
Data uchwały: 
17/02/2016
Kadencja: 
2015-2019