W sprawie: Wyboru na Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko radnej Kingi Karbowniczek

UCHWAŁA 12/15

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 08.09.2015

 

 

 

W sprawie: Wyboru na Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko radnej Kingi Karbowniczek.

 

Na podstawie § 22 pkt. 4 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Wybrać na  Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko radną Kingę Karbowniczek.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało 19 osób.

 

Ilość głosów :

Za 17 -  głosów   Przeciw – 2 głosy   Wstrzymujących - 0 głosów

3. Uchwała została podjęta.

 

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

Nr uchwały: 
12/15
Data uchwały: 
08/09/2015
Kadencja: 
2015-2019