W sprawie: Wyboru na Członka Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko radnej Aliny Grzebyk

UCHWAŁA 25/16

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 17.02.2016

 

 

 

W sprawie: Wyboru na Członka Zarządu Rady Osiedla  Niebuszewo – Bolinko radnej Aliny Grzebyk.

 

Na podstawie § 22 pkt. 4 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Wybrać na  Członka Zarządu  Rady Osiedla Niebuszewo -Bolinko radną Alinę

      Grzebyk.

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało  osób 18. 2 głosy nieważne.

Ilość głosów :

Za  -  10 głosów   Przeciw – 2  głosy   Wstrzymujących - 4 głosy

3. Uchwała została podjęta.

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

 

 

Uzasadnienie:

W związku z wyborem dotychczasowego Członka Zarządu na Skarbnika nastąpił statutowy wymóg uzupełnienia składu Zarządu o tę funkcję.

Nr uchwały: 
25/16
Data uchwały: 
17/02/2016
Kadencja: 
2015-2019