W sprawie: Wyboru miejsca organizacji Wigilii

 UCHWAŁA 05/15

ZARZĄDU RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 27.11.2015

 

 

 

W sprawie: Wyboru miejsca organizacji Wigilii.

 

Na podstawie § 24 pkt. 3 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Zarząd Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Wybrać Gimnazjum nr 2 jako miejsce organizacji Wigilii.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

 

Głosowało 5 osób.

Ilość głosów :

Za 5 -  głosów   Przeciw – 0 głosów   Wstrzymujących - 0 głosów

§4.Uchwała została podjęta.

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

 

 

Uzasadnienie:

W związku z kilkoma propozycjami wybór najkorzystniejszej oferty.

Nr uchwały: 
05/15
Data uchwały: 
27/11/2015
Kadencja: 
2015-2019