W sprawie: wstrzymania realizacji projektu budowy placu zabaw przed budynkiem przy ul. Niemcewicza 37 – 40 w celu wykonania zmniejszenia zakresu prac oraz kwoty przewidzianej na ten cel

UCHWAŁA 10/15

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 18.08.2015

 

 

 

W sprawie: wstrzymania realizacji projektu budowy placu zabaw  przed budynkiem przy ul. Niemcewicza 37 – 40 w celu wykonania zmniejszenia zakresu prac oraz kwoty przewidzianej na ten cel.

 

Na podstawie § 7 pkt. 5e Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Wstrzymać realizację projektu budowy placu zabaw  przed budynkiem przy ul. Niemcewicza 37 – 40 w celu wykonania zmniejszenia zakresu prac oraz kwoty przewidzianej na ten cel.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało 17 osób.

Ilość głosów :

Za 12 -  głosów   Przeciw - 2 głosów   Wstrzymujących - 3 głosów

3. Uchwała została podjęta.

 

 

      ………………………………………….                                            …………………………………..

                 Skarbnik Rady                                                         Przewodniczący Rady

                      Osiedla                                                                       Osiedla                                                                   

Nr uchwały: 
10/15
Data uchwały: 
18/08/2015
Kadencja: 
2015-2019