W sprawie: wstrzymania prac związanych z modernizacją i postawieniem urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Niemcewicza 37-40

UCHWAŁA 03/15

ZARZĄDU RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO
Z  DNIA 14.07.2015
 
 
 
W sprawie: wstrzymania prac związanych z modernizacją i postawieniem urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Niemcewicza 37-40.
 
Na podstawie § 7 pkt. 4 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:
§1. Wstrzymać prace związane z modernizacją i postawieniem urządzeń zabawowych na placu przy ul. Niemcewicza 37-40 do czasu rozpatrzenia przez Radę wszystkich okoliczności związanych z tą inwestycją.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Głosowało 5 osób.
Ilość głosów :
Za 5 -  głosów   Przeciw – 0 głosy   Wstrzymujących - 0 głosów 
3. Uchwała została podjęta.
 
 
…………………………………..
Przewodniczący Rady
Osiedla
 
Uzasadnienie:
W związku z protestem mieszkańców Zarząd postanowił wnieść sprawę budowy placu zabaw 
pod obrady Rady. 
Nr uchwały: 
03/15
Data uchwały: 
14/07/2015
Kadencja: 
2015-2019