W sprawie: Udostępniania lokalu Rady Osiedla dla Kombatantów, Koła Seniora i Wspólnot Mieszkaniowych

UCHWAŁA 05/15

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 09.06.2015

 

 

 

W sprawie: Udostępniania lokalu Rady Osiedla dla Kombatantów, Koła Seniora i Wspólnot Mieszkaniowych.

Na podstawie § 7 pkt. 3 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Wyraża zgodę na udostępnianie lokalu Rady Osiedla dla Kombatantów, Koła Seniora i Wspólnot Mieszkaniowych.

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało 15 osób.

Ilość głosów :

Za 15 -  głosów   Przeciw - 0 głosów   Wstrzymujących - 0 głosów

3. Uchwała została podjęta.

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

Nr uchwały: 
05/15
Data uchwały: 
09/06/2015
Kadencja: 
2015-2019