W sprawie: Rozwiązania Komisji Medialnej Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko

UCHWAŁA 26/16

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 17.02.2016

 

 

 

W sprawie: Rozwiązania Komisji Medialnej Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko

 

Na podstawie § 21 pkt. 1 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Rozwiązać Komisję Medialną Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

Głosowało 16 osób.

Ilość głosów :

Za 13 -  głosów   Przeciw – 1 głos   Wstrzymujących - 2 głosy

§4. Uchwała została podjęta.

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

 

 

Uzasadnienie:

W związku z rezygnacją członków Komisji Medialnej z udziału w jej pracach nastąpiło  formalne rozwiązanie.

Nr uchwały: 
26/16
Data uchwały: 
17/02/2016
Kadencja: 
2015-2019