W sprawie rezygnacji z funkcji Skarbnika Rady Osiedla