W sprawie rezygnacji Radnej z funkcji Członka Zarządu Rady Osiedla