W sprawie przyjęcia sprawozdania z wydatkowania budżetu za 2016 rok