W sprawie: Przyjęcia rezygnacji z funkcji Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko Radnej Kingi Karbowniczek

UCHWAŁA 19/15

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 08/12/2015

 

 

 

W sprawie: Przyjęcia rezygnacji z funkcji Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko Radnej Kingi Karbowniczek.

 

Na podstawie § 22 pkt.4 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Przyjąć rezygnację Radnej Kingi Karbowniczek z funkcji   Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało 13 osób.

Ilość głosów :

Za 13 -  głosów   Przeciw – 0 głosy   Wstrzymujących - 0 głosów

Uchwała została podjęta.

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

 

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w związku ze zgłoszoną rezygnacją.

Nr uchwały: 
19/15
Data uchwały: 
08/12/2015
Kadencja: 
2015-2019