W sprawie: Przyjęcia rezygnacji Radnej Emilii Bednarskiej z funkcji Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko

UCHWAŁA 11/15

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 08.09.2015

 

 

 

 

W sprawie: Przyjęcia rezygnacji Radnej Emilii Bednarskiej z funkcji Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko.

 

Na podstawie § 22 pkt. 8 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Przyjąć rezygnację Radnej Emilii Bednarskiej z funkcji Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało 19 osób.

 

Ilość głosów :

Za 16 -  głosów   Przeciw – 1 głos   Wstrzymujących - 2 głosy

3. Uchwała została podjęta.

 

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

Nr uchwały: 
11/15
Data uchwały: 
08/09/2015
Kadencja: 
2015-2019