W sprawie : przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2016 rok.

UCHWAŁA 21/15

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 08/12/2015

 

 

W sprawie : przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2016 rok.

 

Na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Plan rzeczowo – finansowy na 2016 rok stanowi załącznik do Uchwały.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Planowana kwota

  1.  

Dieta Przewodniczącego

4 769,40 zł

  1.  

Dieta Zarząd

- zł

  1.  

Opłaty pocztowe za korespondencję

200,00 zł

  1.  

Zakupy materiałów (artykuły biurowe i środki czystości)

3000,00 zł

  1.  

Sprzątanie siedziby

1000,00 zł

  1.  

Działanie promocyjne

6976,6 zł

  1.  

Festyny i imprezy integracyjne dla mieszkańców, organizacja konkursów i rywalizacji sportowych

20000,00 zł

 

RAZEM:

35946,00 zł

 

§ 2

Szczegółowy plan rzeczowo – finansowy stanowi załącznik do Uchwały

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za 13 głosów                                 Przeciw 0 głosów                      Wstrzymujących 0 głosów

 

Uchwała została podjęta.

 

 

…………………………..……                                                     ……………………………………….……

Skarbnik Rady Osiedla                                                    Przewodniczący Rady Osiedla

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie ze Statutem Osiedla Rada uchwała plan rzeczowo – finansowy, który postanowiła rozdysponować na poszczególne zadania.

Nr uchwały: 
21/15
Data uchwały: 
08/12/2015
Kadencja: 
2015-2019