W sprawie: Przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta dokumentacji Rady w kadencji 2011 - 2015

UCHWAŁA 02/15

ZARZĄDU RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 14.07.2015

 

 

 

W sprawie: Przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta dokumentacji Rady w kadencji 2011 - 2015.

 

Na podstawie § 40 pkt. 2  Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Zarząd Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Zgłosić do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta przeprowadzenie kontroli dokumentacji Rady Osiedla kadencji 2011 - 2015.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu.

 

Głosowało 5 osób.

Ilość głosów :

Za 5 -  głosów   Przeciw – 0 głosów   Wstrzymujących - 0 głosów

§4. Uchwała została podjęta.

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

 

Uzasadnienie:

W związku z brakami w  dokumentacji papierowej i całkowitym brakiem elektronicznej Zarząd zdecydował o kontroli.

Nr uchwały: 
02/15
Data uchwały: 
14/07/2015
Kadencja: 
2015-2019