W sprawie: Organizacji imprez pt. „Osiedlowe Targi Różnorodności”

UCHWAŁA 30/16

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 22.03.2016

 

 

 

W sprawie: Organizacji imprez pt .  „Osiedlowe Targi Różnorodności”.

 

Na podstawie § 7 pkt. 3 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Organizować imprezy pn. „Osiedlowe Targi Różnorodności”.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

 

Głosowało 11 osób.

Ilość głosów :

Za  - 11  głosów   Przeciw - 0 głosów   Wstrzymujących - 0 głosów

 §4. Uchwała została podjęta.

 

 

…………………………………                                                 …………………………………..

   Skarbnik Rady                                                                      Przewodniczący Rady

       Osiedla                                                                                                 Osiedla

 

 

 

Uzasadnienie:

Rada uznała aby  poprzez organizację różnych imprez (targi, spotkania, itp.) integrować mieszkańców  oraz promować Radę Osiedla. 

Nr uchwały: 
30/16
Data uchwały: 
22/03/2016
Kadencja: 
2015-2019