Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
09/15 18/08/2015 W sprawie: Organizacji w dniu 24.08.2015 wycieczki dla dzieci do schroniska dla zwierząt w Dobrej Szczecińskiej 19/08/2016
08/15 18/08/2015 Wydanie opinii dla ZBiLK dotyczącej wydzierżawienia gruntu stanowiącego część działki nr 1/6 z obrębu 1001 położonego przy ul. Niemierzyńskiej z przeznaczeniem na istniejące ogrody 19/08/2016
02/15 14/07/2015 W sprawie: Przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta dokumentacji Rady w kadencji 2011 - 2015 19/08/2016
03/15 14/07/2015 W sprawie: wstrzymania prac związanych z modernizacją i postawieniem urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Niemcewicza 37-40 19/08/2016
06/15 07/07/2015 Złożenie wniosku do Komisji Inicjatyw Społecznych RM na kwotę 5700 zł z przeznaczeniem otrzymanych pieniędzy na organizację festynu integracyjnego Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko 19/08/2016
07/15 07/07/2015 Opinia dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin- Naruszewicza 19 19/08/2016
01/15 18/06/2015 Odmowa wniosku do rady Osiedla o udział w „pikniku sąsiedzkim” organizowanym przez pana Pawła Kryzana w związku z późnym powiadomieniem o imprezie 19/08/2016
05/15 09/06/2015 W sprawie: Udostępniania lokalu Rady Osiedla dla Kombatantów, Koła Seniora i Wspólnot Mieszkaniowych 19/08/2016
01/15 09/06/2015 Wydanie opinii o zbyciu w drodze bez przetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 23/3 z obrębu geodezyjnego 3026 Szczecin – Nad Odrą 19/08/2016
04/15 09/06/2015 Wydanie pozytywnej opinii na wydzierżawienie gruntu położonego w Szczecinie przy ul. Św. Łukasza znajdującego się na działce nr 8/36 dla pani Agaty Lepczyńskiej na działalność handlowo - usługową 19/08/2016