Uchwały

Nr uchwały Data uchwałysortuj rosnąco Tytuł Data dodania
124/18 25/04/2018 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI NA TEMAT OŚWIETLENIA TERENU POMIĘDZY ULICAMI ŚW. HELENY, MIKOŁAJA REJA I ADAMA NARUSZEWICZA W SZCZECINIE I ZMIANY FUNKCJI ISTNIEJĄCEGO BOISKA NA INNE CELE REKREACYJNE. 08/10/2018
125/18 25/04/2018 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI NA TEMAT OŚWIETLENIA TERENU POMIĘDZY ULICAMI ŚW. HELENY, ADAMA NARUSZEWICZA, ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO W SZCZECINIE. 08/10/2018
126/18 25/04/2018 W SPRAWIE ZMIANY W PLANIE BUDŻETU NA 2018 ROK O KWOTĘ 4 000 ZŁ W § 4300 DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MIESZKAŃCÓW Z IV KWARTAŁU 2018 R. DO REALIZACJI W II KWARTALE 2018 R. 08/10/2018
127/18 25/04/2018 W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DAROWIZNY W KWOCIE 1.000 ZŁ NA DOFINANSOWANIE LETNIEGO FESTYNU OSIEDLOWEGO. 08/10/2018
128/18 25/04/2018 W SPRAWIE UDZIELENIA INFORMACJI W RAMACH KART INFORMACYJNYCH ODNOŚNIE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. NARUSZEWICZA 19 W SZCZECINIE STANOWIĄCEJ NIEZABUDOWANE DZIAŁKI NR 19/8 I 103 Z OBRĘBU 3026 . 08/10/2018
116/18 27/02/2018 W SPRAWIE ZMIAN DO PLANU BUDŻETU RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO-BOLINKO NA 2018 R. 08/10/2018
117/18 27/02/2018 W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW Z PULI WSPÓŁFINANSOWANIA RAD OSIEDLI . 08/10/2018
118/18 27/02/2018 W SPRAWIE: ZGŁOSZENIA WNIOSKU DO KOMISJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. 08/10/2018
113/18 27/02/2018 W SPRAWIE SPRAWOZDANIA Z WYDATKOWANIA BUDŻETU RON-B ZA 2017 R. 08/10/2018
114/18 27/02/2018 W SPRAWIE PRZYJĘCIA „REGULAMINU PEŁNIENIA DYŻURÓW” . 08/10/2018