Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
125/18 25/04/2018 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI NA TEMAT OŚWIETLENIA TERENU POMIĘDZY ULICAMI ŚW. HELENY, ADAMA NARUSZEWICZA, ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO W SZCZECINIE. 08/10/2018
124/18 25/04/2018 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI NA TEMAT OŚWIETLENIA TERENU POMIĘDZY ULICAMI ŚW. HELENY, MIKOŁAJA REJA I ADAMA NARUSZEWICZA W SZCZECINIE I ZMIANY FUNKCJI ISTNIEJĄCEGO BOISKA NA INNE CELE REKREACYJNE. 08/10/2018
123/18 25/04/2018 W SPRAWIE ZGŁOSZENIA WNIOSKU W RAMACH ZADAŃ „WSPÓŁFINANSOWANIA RAD OSIEDLI” 08/10/2018
122/18 25/04/2018 W SPRAWIE PRZEZNACZENIA KWOTY 67 000 ZŁ NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU ASFALTOWEGO W PARKU DENDROLOGICZNYM IM. T. KOWNASA PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ 08/10/2018
121/18 25/04/2018 W SPRAWIE PRZEZNACZENIA KWOTY 50.000 ZŁ NA REALIZACJĘ POTRZEB INWESTYCYJNYCH DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 64 PRZY ULICY KSIĘCIA BARNIMA III WIELKIEGO 26, W RAMACH ZADANIA: „WSPÓŁFINANSOWANIE RAD OSIEDLI”. 08/10/2018
120/17 25/04/2018 W SPRAWIE WYCOFANIA ZADANIA Z UCHWAŁY NR 104/17 Z DNIA 22.08.2017 R. REMONT UL. KARPIŃSKIEGO. 08/10/2018
119/18 25/04/2018 W SPRAWIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 7/9 W OBRĘBIE 3208 ORAZ LOKALIZACJI NA NIEJ OŚRODKA SPORTU I REKREACJI O CHARAKTERZE LOKALNYM POPRZEZ WYBUDOWANIE TRZECH KORTÓW TENISOWYCH (W TYM DWA Z CAŁOROCZNYM ZADASZENIEM ) WRAZ Z CAŁĄ ICH NIEZBĘDNĄ INFR 08/10/2018
118/18 27/02/2018 W SPRAWIE: ZGŁOSZENIA WNIOSKU DO KOMISJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. 08/10/2018
117/18 27/02/2018 W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW Z PULI WSPÓŁFINANSOWANIA RAD OSIEDLI . 08/10/2018
116/18 27/02/2018 W SPRAWIE ZMIAN DO PLANU BUDŻETU RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO-BOLINKO NA 2018 R. 08/10/2018