Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko za okres od 16 czerwca 2011 r. Do 21 maja 2015 r.